Her i butikken administrerer vi en del Facebookgrupper og firma pages. Nogle af grupperne er kommercielle. Andre er interessebaserede.

Det har været en underholdende forestilling lige siden starten hvor vi skulle lære at forholde os på en ordentlig og sober måde til konflikter i grupperne. Det var ikke så let de første gange, men med tiden fik vi udforsket hvad det egentlig er der sker og vi fik udviklet kommunikationsværktøjer til at håndtere konflikter. Høvdingen i Make It Count er også gammel psykoterapeut, så vi fik blotlagt et mønster der er det samme hver gang konflikter opstår.

I det følgende vil vi lette sløret lidt for de vigtigste områder.

Et af de helt store problemer med online debatter og meningsudveksling er at folk smider deres hæmningsfilter, når de skriver med hinanden. Folk på nettet siger ting, de ikke ville have sagt face to face!

Når man skal sige noget til et andet menneske i virkelighedens verden, er der en beskyttende hæmning der træder i kraft. Det gør den fordi vi ønsker at bevare vort selvbillede. Det behøver vi ikke at spekulere på online. Derfor er tonen ofte rå og uhæmmet på online medier som Facebook.

Resultatet er at i mange Facebookgrupper regredierer folk til tidlige stadier i livet. Ofte kan man følge de samme mennesker rundt i forskellige Facebook grupper og se dem lave de samme barnlige angreb på andre gang på gang.

Set med terapeutiske øjne er det en genudspilning af det samme uløste drama der kører ubevidst igen og igen. Det hedder at RE-agere! Altså at genudspille! Et drama fra barndommen der aldrig er taget alvorligt på den KORREKTE måde.

Folk siger at sådan er de bare! Folk tror at de ER sådan! Men det passer ikke. Det er et tidligt svigt i livet der styrer deres adfærd og det skal heles. Når det sker ænder folk adfærd. Så bliver de en anden. Og så er det sådan de er. Midlertidigt!

Hvis du satser på så lidt ballade som muligt, er det MEGET anbefalelsesværdigt kun at være EN admin! DIG! Skal der være flere så gør dem til ordstyrere i stedet for!

 

Ordstyrere og admins kan:

 • Godkende og afvise medlemskaber.
 • Godkende og afvise posts i gruppen.
 • Fjerne posts og kommentarer.
 • Fjerne og blokere folk fra gruppen.
 • Pin og unpin posts.

 

Admins kan desuden:

 • Gøre andre til admins og fjerne dem.
 • Gøre andre til ordstyrere og fjerne dem.
 • Administrere gruppens settings.

 

Admins rolle.

Administratorens rolle behøver ikke nødvendigvis at have baggrund i hvad gruppen handler om. Det er nøjagtig som bestyrelsesformanden i enhver virksomhed. Han er professionel leder! Ikke nødvendigvis professionel produktfremstiller. I bestyrelserne tager man folk ind på baggrund af deres lederkvalifikationer. CEO’en eller bestyrelsesformanden er det slimede klister der får tingene til at hænge sammen og moderatorerne er hans tro væbnere, der holder justits i butikken.

 

Moderator/ordstyrers rolle.

Moderatorerne forventes at have mindst så meget indsigt i gruppens/virksomhedens formål at de kan styre og dirrigere gruppen i den rigtige retning ved at indlemme og udelukke bidragsydere og folk der har brug for hjælp og viden. De behøver ikke at vide mere om emnerne i gruppen til at de kan skelne mellem hvad der er spam, skjulte reklamer og ægte brugbar information.

Desuden er det godt hvis de har så meget indsigt i psykologi at de kan se hvornår en kommentar er selvpromoverende, manipulerende, hadefuld eller beskyldende.

Et administratorjob tager kun et minimum af tid og an administrator kan sagtens administrere hundredevis af grupper.

 

Eksperternes rolle.

En Facebookgreuppe kan udnævne eksperter, som får et badge som tak for at de stiller deres viden til rådighed. Det er ofte dem der mener de har retten til at være administratorer, men hvis de ikke har menneskelige og ledesmæssige kompetancer, skal de forblive eksperter!

 

Medlemmernes rolle.

Der er flere typer medlemmer.

 • De der søger information (kunderne).
 • De der formidler information (sælgerne).

Der skal være balance i hvor mange kunder og sælgere der er. Der skal helst være mange flere kunder end sælgere.

Hvis gruppen er ukommerciel, er både salgs og købspris nul.

En gruppe der kun består af sælgere har ingen fremtid.

 

Facebook er en børnehave!

Facebook er en børnehave. Derfor er bestyrelsen i Gruppen pædagogerne! Og det kræver nogle egenskaber!

Som admin må du under ingen omstændigheder blande dig i en ophedet debat eller holde med den ene part og afvise den anden. Vi skal identificere brokrøvene og ekskludere dem fra gruppen. Ingen snak. Ingen forklaringer. Ingen debat. Bare UD!

Når de er ude kan du EVENTUELT – hvis de henvender sig, på en pædagogisk og fredelig måde tale med vedkommende og måske derefter lukke vedkommende ind igen efter en karantæneperiode. Men det behøver du jo ikke.

Det er ligesom når børn ikke vil stoppe med at skrige for at få deres vilje. Man tager deres privillegier væk for en tid. Og et af privillegierne er at sætte dem UDENFOR opmærksomhedsfeltet. Dvs. uden for gruppen.

Brokrøvene kan næsten altid identificeres på, at de IKKE overholder gruppens regler. Diskusionen om hvad der er nyttige informative links og hvad der er links til salgsinformation er hårfin og det er en opgave for moderatorerne der suverænt bestemmer hvem der er inde og hvem der er ude.

 

Demokrati eller fascisme.

Der er ikke noget der hedder demokrati i en Facebook gruppe!

Gruppens regler – som den til enhver tid siddende admin dikterer, er gældende så længe de er i overensstemmelse med Facebooks fællesskabsregler.

Ad være admin i en Facebook gruppe, er det samme som at være bestyrelsesmedlem i en virksomheds ledelse. Det er her beslutningerne træffes og retningen sættes. Hvis du som almindeligt medlem ikke er enig, har du ikke noget at lave i gruppen. Find en anden gruppe der matcher dine standpunkter og ideologier. Nok er grupper normalt åbne for debat for mennesker med forskellige synspunkter udveksler, men grænsen overtrædes når personlige beskyldninger begynder at ryge frem og tilbage.

Medlemmerne i gruppen er nogle gange kunderne, men oftest er de sammenlignelige med de ‘ansatte’ der er med til at befordre gruppens formål.

 

Antagonisthæmningen.

Ophedede situationer opstår når folk ikke kan styre deres hæmningsfilter. Så sker der en polarisering. Når det sker er effekten altid den samme. Afstanden til ‘modparten’ øges og forståelsen og respekten for hinanden mindskes. Selvretfærdigheden sætter ind. Desto større afstanden er, desto højere råber folk for at blive hørt! Og så begynder svineriet. Fra at være faglig, går man til at være personlig og klistrer uhensigtsmæssige og negative prædikater på hinanden.

Det ender kun godt, hvis en voksen admin kan sætte ind med de korrekte midler.

 

Bestyrelsen.

Administrationens opgave er:

 • at holde uenigheder INTERNT og løse uenigheder bag lukkede døre. Hvis de rygtes vil det omgående skabe fraktioner i gruppen. Fordelen ved kun at være en admin er at uenigheder er ellimineret. Administratorens ord er lov!
 • at sørge for at formålet og retningen bliver justeret og opretholdt.
 • at ekskludere medlemmer der ikke viser andre respekt ved, at antagonisere uhensigtsmæssigt.

En admin kan have flere roller. Ren admin blander sig ikke i debatten, men administrerer kun gruppen. Admin kan også være aktiv i debatter, men da er det ufatteligt vigtigt at fremstå som kompetent og ansvarlig. Med andre ord – tal ikke om noget du ikke er ekspert i!

 

En erfaring her fra er, at skamløs selvpromovering ødelægger en gruppe! Hvis din gruppe tillader promovering, tilbud og annoncer, SKAL du være sikker på at der er kunder tilstede i gruppen, der kan have brug for de produkter og services der reklameres for. Promoveringen skal styres med ret hård hånd. Hvis der er for mange sælgere og for få købere i gruppen, smutter brugerne andre steder hen. De er der jo nok ikke primært for at købe produkter, men for at svar på deres spørgsmål. Og en Facebook gruppe der kun består af sælgere er intet værd.

 

Sikkerhed.

Det kan være forbundet med risiko kun at være én administrator. Vi HAR set eksempler på accounts der er blevet hacket, hvorefter administrator adgangen til grupper og sider er væk! Det er IKKE tilladt ifølge Facebooks fællesskabsregler at have fake accounts. EN Facebook account SKAL være personlig. Derfor er den eneste mulighed for at have to admins, at få en du VIRKELIG stoler på til at være (passiv) admin, så han kan genudnævne dig hvis uheldet er ude.

Facebooks Business Accounts er potentielt farlig. Den vil rigtig gerne overtage administrator rollen på dine sider. Hvis du så senere dropper FBA mister du samtidig din administrator adgang! Vi har set det nogle gange i 2021. Og der er INTET man kan gøre ved det.

ALLE der er admins i en Facebookgruppe eller på en Facebookside opfordres på det kraftigste til:

 

Et forslag til hvordan du kan beskrive gruppens regler.

 1. Beskriv gruppens ideologi, idegrundlag, formål
 2. Bestem dig for i hvor vidt omfang selvpromovering er tilladt. For meget selvpromovering skræmmer folk væk og kan kvæle en gruppe helt.
 3. Beskriv spillereglerne. Både dine og Facebooks.
 4. Beskriv konsekvensen af ikke at overholde spillereglerne. Fastsæt evt. grader. Nogle kan jo have begået en fejl, selv om det var i bedste mening.
 5. Bestem dig for hvornår du vil stoppe debatten (f. eks. når personlige beskyldninger begynder at fyge) og bestem dig for om du vil lukke tråden eller ekskludere ballademagerne og evt. hvor længe.

 

Det kunne udformes således. Bemærk at punkt 4 og 5 er slået sammen:

1. Gruppens ideologi og formål:

I denne gruppe udveksler vi erfaringer. Spørg hvis du har brug for hjælp der vedrører gruppens formål og giv dit bidrag hvis du har nogle guldkorn. Hjælp og kommenter gerne, giv dit konstruktive bidrag og løft andre.

Respekter andres holdninger, privatliv og meninger.

Hold jer til emnet! Lad være med at hi-jacke en debat – start en ny tråd i stedet.

Behandl andre som I selv vil behandles.

 

2. Nej tak til selvpromovering.

Jobopslag er tilladt, men alt hvad der er rettet mod at tjene penge på andre medlemmer i gruppen er ikke! Heller ikke links til eksterne sider du tjener penge på.

Hvis du har skrevet en god artikel der er relevant i forhold til gruppens mål, må du gerne poste et link til den, men den ska være ukommerciel! Det skal skabe værdi for gruppen.

 

3. Spillereglerne er således:

En overophedet debat hvor beskyldninger fyger frem og tilbage, samt debatter der ikke har noget med gruppens formål at gøre lukkes.

Billeder af seksuel karakter er ikke tilladt i følge Facebooks regler.

Det er ikke tilladt at skrive privat beskeder til andre uden deres tilladelse. Det kommer på kant med markedsføringsloven. Gruppen er til for lærdommens skyld, så post den gode information i tråden.

 

4. Konsekvensen af ikke at overholde spillereglerne er:

Kommentarer der er negative og nedsættende slettes.

Folk der bliver personlige i deres angreb bliver udelukket.

 

Med mere kød på kunne det se sådan ud:

1. Gruppens ideologi og formål.

I denne gruppe udveksler vi erfaringer. Spørg hvis du har brug for hjælp der vedrører gruppens formål og giv dit bidrag hvis du har nogle guldkorn. Hjælp og kommenter gerne, giv dit konstruktive bidrag og løft andre.

Respekter andres holdninger, privatliv og meninger.

Hold jer til emnet! Lad være med at hi-jacke en debat – start en ny tråd i stedet.

 

2. Nej tak til selvpromovering!

Jobopslag er tilladt, men alt hvad der er rettet mod at tjene penge på andre medlemmer i gruppen er ikke! Heller ikke links til eksterne sider du tjener penge på.

Hvis du har skrevet en god artikel der er relevant i forhold til gruppens mål, må du gerne poste et link til den, men den ska være ukommerciel! Det skal skabe værdi for gruppen.

 

3. Spillereglerne.

En overophedet debat hvor beskyldninger fyger frem og tilbage samt debatter der ikke har noget med gruppens formål at gøre lukkes.

Billeder af seksuel karakter er ikke tilladt i følge Facebooks regler.

Det er ikke tilladt at skrive privat beskeder til andre uden modtagerens tilladelse. Det kommer på kant med markedsføringsloven. Gruppen er til for lærdommens skyld så post den gode information i tråden.

 

4. Konsekvensen af ikke at overholde spillereglerne.

Kommentarer der er negative og nedsættende slettes.

Folk der bliver personlige i deres angreb bliver udelukket.

 

 

Rigtig god fornøjelse!

David Holywood – Overnørd

By David Fonsbo

Übernörd og Digital Dictator.

Har arbejdet i IT branchen siden hulkortene. Fikser din hjemmeside så den faktisk kan findes i Google. Jeg laver også musik og skriver bøger. Mest om Mænd, men også romaner. Google’s AI er en moddet version af min hjerne.

0 Comments

AAA

0 Comments

BBB

0 Comments