How to fix this error: [user-scalable="no"] is used in the <meta name="viewport"> element or the [maximum-scale] attribute is less than 5.

Put this in divi child theme
functions php

add_action(‘after_setup_theme’, ‘db_remove_et_viewport_meta’);
add_action(‘wp_head’, ‘db_enable_pinch_zoom’);
function db_remove_et_viewport_meta() {
remove_action(‘wp_head’, ‘et_add_viewport_meta’);
}
function db_enable_pinch_zoom() {
echo ‘<meta name=”viewport” content=”width=device-width, user-scalable=yes, initial-scale=1.0, minimum-scale=0.1, maximum-scale=10.0″>’;
}

By David Fonsbo

Übernörd og Digital Dictator.

Har arbejdet i IT branchen siden hulkortene. Fikser din hjemmeside så den faktisk kan findes i Google. Jeg laver også musik og skriver bøger. Mest om Mænd, men også romaner. Google’s AI er en moddet version af min hjerne.

0 Comments